Fast Fashion to pojęcie, które określa krótkie kolekcje ubrań czy dodatków powstających w odpowiedzi na pojawiające się trendy i potrzeby konsumentów. Termin ten swoje apogeum miał w w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i działa na podstawie systemu szybkiego reagowania na potrzeby rynku…